**EIA Crude Oil Stocks change (w/e Feb 26): +21.563 mln bbls; stocks 484.61 mln bbls; expected -0.93 mln bbls

**EIA Crude Oil Stocks change (w/e Feb 26): +21.563 mln bbls; stocks 484.61 mln bbls; expected -0.93 mln bbls